Divine Chants Of Guru
GenreMeditation
Country
Format FLAC Stereo 773 Kbps
MP3 320 Kbps
MediaCD
Size 317.90 Mb

Divine Chants Of Guru '2009

Download FLAC $2.95

Track list

1. (00:05:43) Uma Mohan - Sri Gurubyo Namaha- Vyasaya Vishnu Rupaya: Veda Vy...
2. (00:08:00) Uma Mohan - Acharya Devo Bhava- Acharya Upadesha Shishya nusha...
3. (00:06:32) Uma Mohan - Namo namah Sri Guru Padukabhyam- Gurupaduka Stotram
4. (00:04:18) Uma Mohan - Sadhgurum Tham Namami- Guru namaskaram guru gayatri
5. (00:05:04) Uma Mohan - Tasmai sri gurave namaha- Gurustotram
6. (00:05:10) Uma Mohan - Guravae sarva lokanaam Dakshinamurthaye namaha Dak...
7. (00:05:12) Uma Mohan - Shri Guru Murtaye Nama idam- dakshinamurthi ashtakam
8. (00:05:05) Uma Mohan - Manaschenalagnam Gurorangripadme- Guru ashtakam
9. (00:04:36) Uma Mohan - 09 Bhava Shamkara Desika Me Sharanam- Thotakashtakam
10. (00:07:46) Uma Mohan - Twameva sarvam Mama Devadeva- paramahansa Dayanam ...