24bit
The Tale Of Genji, Symphonic Fantasy, Ultimate Edition (2011, SACD, COCQ-52-53, RM, JAPAN)
GenreElectronic
CountryDisc 1
Format DVD-Audio /.ISO image
MediaSACD
Size 3186.15 Mb

The Tale Of Genji, Symphonic Fantasy, Ultimate Edition (2011, SACD, COCQ-52-53, RM, JAPAN) '2004 [SACD]

Download FLAC $5.95

Track list

01. (00:05:27) Isao Tomita - Tsuide No Kyoku
02. (00:06:17) Isao Tomita - Sakura No Kisetsu, Oukyuu No Hibi
03. (00:01:38) Isao Tomita - Fuji Tsubo He No Shibo
04. (00:02:55) Isao Tomita - Miya No Go Tobari Dai
05. (00:00:49) Isao Tomita - Teien
06. (00:03:35) Isao Tomita - Kangen No O Asobi
07. (00:01:41) Isao Tomita - Yononaka Ha
08. (00:03:21) Isao Tomita - Kitayama No Jiin
09. (00:05:11) Isao Tomita - Utsukushii Doujo Wakamurasaki
10. (00:03:02) Isao Tomita - Aoi No Ue
11. (00:03:04) Isao Tomita - Roku Jou No Miyasundokoro
12. (00:03:59) Isao Tomita - Toki Ou No Gyouretsu Sha Arasoi
13. (00:07:52) Isao Tomita - Ikiryou