24bit
The Tale Of Genji, Symphonic Fantasy, Ultimate Edition (2011, SACD, COCQ-52-53, RM, JAPAN)
GenreElectronic
CountryDisc 2
Format DVD-Audio /.ISO image
MediaSACD
Size 2598.99 Mb

The Tale Of Genji, Symphonic Fantasy, Ultimate Edition (2011, SACD, COCQ-52-53, RM, JAPAN) '2004 [SACD]

Download FLAC $5.95

Track list

01. (00:07:34) Isao Tomita - Onna Sannomiya
02. (00:01:31) Isao Tomita - Fuji Tsubo O Omou
03. (00:02:10) Isao Tomita - Miyasundokoro No Shiryou
04. (00:05:19) Isao Tomita - Murasaki No Ue Banka
05. (00:02:35) Isao Tomita - Uta ‘uki Yo Ni Ha’
06. (00:09:55) Isao Tomita - Ukifune
07. (00:01:04) Isao Tomita - Shukke No Fue
08. (00:06:07) Isao Tomita - Futatabi Otozureru Haru
09. (00:03:03) Isao Tomita - Shuukyoku Heike No Yo He